Άρθρα


Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, μετά την Αθήνα. Για να γνωρίσουμε μερικά μυστικά της Θεσσαλονίκης! Ας μπούμε στο κλίμα πρώτα, ακούγοντας ένα τραγούδι που κάθε Έλληνας ξέρει και τραγουδάει: «Θεσσαλονίκη μου!»

Read more

The Athens Festivals are something all Athenians are looking forward to !
In summer, everybody gets into a great mood and tries to enjoy the nice things of life.

The cultural life in Athens is just amazing: exhibitions, concerts, music bands, street dancing, theater performances,
book fairs, nights of open air cinema, bike rides and festivals for every taste.
They are also a great asset to those that can’t afford to go on holidays “out of Athens”.
Read more