Άρθρα

Όταν μιλάμε για τον Δεκέμβριο, σκεφτόμαστε τον χειμώνα. Στην Ελλάδα, επίσης όταν λέμε «χειμώνας» εννοούμε «χειμώνα»! 
Read more

December is the most festive month of the year in Greece! Apart from Christmas we also have many other religious feasts and important Name days. In Greece, name days are more important than birthdays!
Read more