Άρθρα

How To Use Greek Proverbs in Everyday Conversations?
Proverbs are popular sayings that provide nuggets of wisdom.
Every culture and language has a collection of those. They illustrate how people within this culture think and are often influenced by its history.

The Greek word for ‘proverbs’ is ‘οι παροιμίες’.

Οι παροιμίες είναι σύντομες εκφράσεις που περιέχουν συμπυκνωμένη τη λαϊκή σοφία ενός λαού.
Κάθε κουλτούρα και γλώσσα έχει μερικές. Οι παροιμίες μας δείχνουν πώς σκέφτεται ένας λαός, ενώ συχνά σχετίζονται και με την ιστορία του.

  Read more

We selected 10 important Greek Proverbs for you, which are used very regularly in the Greek language. Every culture and language has a collection of wise sayings that gives advice about how to live your life. These are the so-called proverbs.
In Greek, they are called: οι παροιμίες.
Of course, when you start learning Greek, proverbs are difficult to memorize, and it is easier to start learning the Everyday Greek Wishes and very common Greek expressions first. Therefore, you are welcome to click here and download our free eBook + English translation and Audio.

However, apart from the basic and daily vocabulary, it’s fun to know some common Greek proverbs because you will hear them frequently.
Learning Greek proverbs can also help you to understand more about Greek culture or the way people think in Greece!
Read more


Οι παροιμίες σας βοηθούν να καταλάβετε πώς σκέφτονται οι Έλληνες. Το τραγούδι που σας παρουσιάζουμε σήμερα λέγεται «Παροιμίες». Γράφτηκε το 1987 από τη Μελίνα Τανάγρη. Περιέχει 11 γνωστές ελληνικές παροιμίες. Ακούγοντας ελληνικά τραγούδια όχι μόνο απολαμβάνετε τη μουσική αλλά και μαθαίνετε πολλά για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Έτσι θα έχετε «μ’ έναν σμπάρο δυο τρυγόνια».

Read more