Άρθρα

How To Use Greek Proverbs in Everyday Conversations?
Proverbs are popular sayings that provide nuggets of wisdom.
Every culture and language has a collection of those. They illustrate how people within this culture think and are often influenced by its history.

The Greek word for ‘proverbs’ is ‘οι παροιμίες’.

Οι παροιμίες είναι σύντομες εκφράσεις που περιέχουν συμπυκνωμένη τη λαϊκή σοφία ενός λαού.
Κάθε κουλτούρα και γλώσσα έχει μερικές. Οι παροιμίες μας δείχνουν πώς σκέφτεται ένας λαός, ενώ συχνά σχετίζονται και με την ιστορία του.

  Read more

 

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι μαθητές του Ομιλώ, προερχόμενοι κυρίως  από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται πως ενδιαφέρονται να μετακομίσουν στην Ελλάδα ή να γίνουν Έλληνες υπήκοοι. Από το 2020, σε αυτά τα ενδιαφερόμενα άτομα συμπεριλαμβάνονται και  Βρετανοί υπήκοοι. Έχουμε ακούσει διάφορους προσωπικούς λόγους που τους έχουν κάνει να σκεφτούν αυτό το βήμα, όπως για παράδειγμα: Read more

On that hot July morning, the ancient olive tree with its silvery green leaves cast its shadow on the dry ground. Just like Plato some 2400 years ago, the Omilo school also gratefully used the breeze that the mighty tree offered to begin the Greek lesson of the day.
Read more